Historik och kuriosa

Sjukdomen beskrevs första gången av ungraren Aujeszky 1902. AD förekommer över hela världen. Inom EU är Finland det enda land där sjukdomen aldrig har påvisats. I Sverige påvisades AD första gången 1965 men fram till 1980-talet var antalet utbrott begränsat till ett fåtal per år. Därefter skedde en ökning och utbrotten som också blev av allvarligare natur. Som en följd av detta inleddes 1991 ett nationellt bekämpningsprogram. Då var ca 5 % av landets svinbesättningar infekterade. Programmet blev framgångsrikt. Sverige blev av EU-kommissionen officiellt friförklarat från AD 1996.