Värddjur

Troligen är samtliga fåglar mottagliga för infektion. Dock orsakar varje givet virus olika grad av sjukdom beroende på vilken fågelart som drabbas. Viruset drabbar såväl tamfågel (tamhöns, kalkon, struts, fasan, vaktlar, duvor m.fl.) som vilda fåglar. Bland fjäderfän är kycklingar mest känsliga, ankor och gäss minst känsliga.