Klinisk bild

INKUBATIONSTID: 2-15 dagar.
Inkubationsperioden är vanligtvis 4–6 dagar men kan variera från 2–15 dagar. De kliniska tecknen på newcastlesjuka kan variera avsevärt och påverkas av sådana faktorer som virulens- och vävnadstropism hos virusstammen, art och ålder, immunitetsläge och förekomst av andra sjukdomar hos infekterade fåglar. Man delar in sjukdomen i olika patotyper efter virusets virulens och vävnadsaffinitet. Lentogena stammar är minst sjukdomsframkallande, mesogena stammar moderat sjukdomsframkallande och velogena är de som är mest sjukdomsframkallande. De flesta virus håller sig till de två polerna, de är antingen mycket milda eller kraftigt sjukdomsframkallande. De milda varianterna kan ge symtom som rör respirationsorganen eller mag-tarmkanalen, eller förlöpa symptomfritt. Vid allvarliga sjukdomsfall med velogena stammar ses ofta neurologiska och respiratoriska symtom eller en visceral form med hemorragiska tarmskador. I de senaste utbrotten med newcastlesjuka i Sverige sågs få eller inga direkta sjukdomssymptom på djuren men äggproduktionen påverkades kraftigt. Den stora produktionssänkningen föregicks av en förhöjd andel ägg utan skal, så kallade hinn- eller skinnägg samt ägg med skalfärgsförändringar.

Velogent viscerotropt virus

Sjukdomen uppträder plötsligt och sprids snabbt. Följande kliniska symtom kan ses: uttalad depression, aptitlöshet, mycket markant reduktion i äggproduktionen, ökad andning. Kraftig gröngul diarré är vanlig och leder till snabb uttorkning. Det kan förekomma ödem i huvudet och cyanos i kammen. Fåglar dör som regel inom ett dygn eller två. De fåglar som överlever den initiala fasen utvecklar ofta nervösa symtom. Mortaliteten i känsliga flockar kan överstiga 90 %.

Ödematös kam
Kammen är ödematös, cyanotisk och multipla blödningar ses
Bildkälla: Plum Island Animal Disease Center (PIADC), Greenport, NY/ CFSPH

Velogent neurotropt virus

Akuta respiratoriska och nervösa symtom dominerar. Plötslig depression, aptitlöshet och sänkning av äggproduktionen uppträder tillsammans med hosta och andra tecken på symtom från luftvägarna. Inom några dagar uppträder nervösa symtom i form av darrningar i huvudet, förlamningar av vingar och ben samt torticollis (huvudvridning). Mortaliteten hos vuxna fåglar är vanligen ca 10–20 % men den kan vara avsevärt högre hos unga fåglar.

Mesogent virus

Akuta symtom från luftvägarna är typiskt för denna form. Hosta, depression, viktminskning och reducerad äggproduktion är vanligt och kan vara 1–3 veckor. Nervösa symtom kan utvecklas sent. Mortaliteten är vanligen ca 10 %.

Lentogent virus

Många lentogena infektioner är subkliniska men det kan förekomma milda, respiratoriska symtom och temporär reduktion i äggproduktionen. Nervösa symtom påvisas inte och mortaliteten är negligerbar. Även en variant med milda symtom från mag-tarmkanalen förekommer.