Etiologi

Newcastlesjuka orsakas av Aviärt Paramyxovirus typ 1 (APMV-1) och tillhör familjen Paramyxoviridae. Viruset är ett osegmenterat enkelsträngat RNA-virus utan hölje. Aviära Paramyxovirus indelas i ett antal serogrupper där newcastlesjuka orsakas av Paramyxovirus typ 1. APMV-1 uppvisar ett viss antigent släktskap med andra serogrupper och framförallt APMV-3, ett virus som påvisats i Sverige hos burhållna finkar. Det virus som orsakar newcastlesjuka varierar kraftigt gällande virulens och vilken typ av vävnad som angrips. Virusstammarna klassificeras som velogena (mycket virulent), mesogena (måttligt virulent) eller lentogena (lågvirulent). Dessa benämningar baseras på standardiserade försök avseende hur snabbt kycklingar eller embryonerade ägg dör efter inokulation.

Det finns vissa mesogena eller lentogena stammar som är särskilt anpassade till duvor och som cirkulerar bland duvor. De benämns ofta som pPMV-1 (pigeon Paramyxovirus-1) och de kan orsaka sjukdom hos fjäderfä.

Aviärt Avulavirus inaktiveras snabbt i värme, av lösningsmedel samt vid höga och låga pH. Det inaktiveras i direkt solljus inom 30 minuter men kan i svalt väder överleva i gödsel i flera månader.