Beredskap och bekämpning

Vid misstanke om newcastlesjuka är det viktigt att snabbt förhindra vidare smittspridning genom att stoppa samtliga direkta och indirekta kontakter med andra fjäderfän, eftersom sjukdomen är mycket smittsam. Berörda myndigheter måste kontaktas för att utreda misstanken, och om misstanken konfirmeras, påbörja bekämpningen.

Inom EU styrs bekämpningen av newcastlesjuka av ett bekämpningsdirektiv (92/66/EG). I det framgår vilka åtgärder som ska införas i drabbade besättningar, misstänkta besättningar, vilka restriktioner som ska genomföras i olika upprättade restriktionsområden samt hur sanering etc. ska genomföras. Newcastlesjuka bekämpas genom att samtliga djur i smittade flockar avlivas (sk stamping out) samt genom att restriktioner gällande förflyttningar av fjäderfän och deras produkter införs i särskilda restriktionsområden.

I hönshälsokontrollprogrammet, som är obligatoriskt för alla större avelsanläggningar, ingår rutinmässig serologisk undersökning avseende newcastlesjuka. Denna kontroll syftar till att visa/stödja vår status som icke vaccinerande ND-fritt land (94/327/EEC). Genom en förstärkt biosäkerhet kan man minimera den direkta och indirekta kontakten mellan fjäderfän och vilda fåglar, vilket minskar risken för introduktion av smitta i besättningen.

Inom EU vaccinerar de flesta länder mot newcastlesjuka. Sverige och Finland har status som fria länder utan vaccination. Inte heller Norge vaccinerar mot sjukdomen medan Danmark införde vaccination 2005. I alla EU-länder inklusive Sverige vaccineras tävlande brevduvor och utställningsduvor mot den särskilda duvvarianten PPMV-1.

Hönshälsokontrollprogrammet(94/327/EEC).

Bekämpningsdirektiv för Newcastle(92/66/EG).

Epizootihandboken (SJV) Del II kap 8 Bekämpningsplan Newcastlesjuka