Folkhälsoaspekter

Newcastlesjuka är inte en zoonos men rapporter om milda symptom i form av konjunktivit hos människa har rapporterats, till följt av nära kontakt med infekterade fåglar. 

Comments are closed.