Patogenes och patologi

Infektionsvägen är vanligen aerosoler som kommer in i respirationsvägarna, infekterar epitelet där och sprids vidare till hud och slemhinnor. Förutom hudlesioner kan vanligen lesioner i inre organ ses vid den akuta formen. Hemorragiska ulcerationer kan ses i slemhinnan i såväl mag-tarmkanalen som luftvägarna. Lunglesioner ses i ungefär 40 % av fallen och består av gråvita subpleurala noduli. Histologiskt ses uttalade inflammatoriska, nekrotiska och proliferativa förändringar som vid andra koppsjukdomar. Eosinofila intracytoplasmatiska inklusionskroppar kan ses i epitelceller liksom i speciella förändrade celler (Borrelska celler eller ”cellules clavuleuses”). Dessa anses mycket typiska och utgörs av mononukleära celler med vakuoliserad kärna och stora inklusioner.