Historik och kuriosa

Får- och getkoppor är kända sedan 200-talet e Kr och finns beskrivna i antika veterinärmedicinska texter, men det var först 1673 som man upptäckte att sjukdomen var smittsam. Sjukdomen beskrevs i Sverige redan på 1700-talet av Peter Hernquist men har inte rapporterats från vårt land sedan 1934.

Historisk litteratur:
Lundberg (känd 1800-talsveterinär): Beskrifning öfwer sjukdomen fårkoppor. Malmö 1872. 4 sidor.
Peter Hernqvist: Kort beskrifning av fårkoppor (manuskript)

Läs mer i Nordisk familjebok från 1908

Turkiet, delar av Afrika (ffa norr om ekvatorn), Mellanöstern, centrala Asien inklusive Kina och södra delarna av före detta Sovjetunionen samt Indien har klassats som endemiska områden. I modern tid har utbrott rapporterats från sydöstra Europa.