Klinisk bild

INKUBATIONSTID: 5–21 dagar.
Efter kontaktsmitta är inkubationstiden ca 12 dagar. Vid insektsburen smittöverföring genom intradermal bettinokulation är inkubationstiden kortare. Symtombilden vid fårkoppor och getkoppor är mycket likartad. Sjukdomsförloppet kan vara akut, vilket vanligen är fallet i fullt mottagliga besättningar, eller milt, nästan subkliniskt (se beskrivning under respektive rubrik). Unga djur drabbas oftast värst.

Akut förlopp

Vid akut förlopp får djuren mycket hög feber (42 ° C), nos- och ögonflöde och ökad salivering. De slutar äta, är ovilliga att röra sig och står ofta och skjuter rygg. Hudlesioner uppträder efter några dagar, tydligast på sparsamt behårade områden. Till en början ses röda fläckar med lätt svullnad i omgivande hud. Lesionerna följer sedan den klassiska koppcykeln med erytem, papler, blåsor, vätskande pustler och slutligen koppbildning vilka övergår i krustor under en period av 14 dagar. Lesioner kan även ses på synliga slemhinnor som mun och vulva, speciellt hos lamm. Koppor kan även bildas i lungorna, vilket ger symtom på akut respirationslidande. Sekundära bakteriella infektioner kan tillstöta och ge sepsis.

Avläkningen går långsamt och kan ta upp till 5–6 veckor. Mortaliteten är vid den svårare, inre formen hög, upp till 80 % och hos lamm och killingar upp till 100 %.
Om endast huden involveras är den betydligt lägre (5–10 %). Dräktiga djur kan abortera.

Mild form

Den milda formen ses i typiska fall hos motståndskraftiga eller delvis immuna djur. Hudlesionerna är få och oftast begränsade till vissa områden. Denna form kan mycket lätt passera obemärkt.

Nodulär form

Ytterligare en variant, en nodulär form finns beskriven. Lesionerna påminner då om de som ses vid lumpy skin disease hos nötkreatur. Knutor utvecklas i huden men dessa utvecklas inte vidare till blåsor, utan nekrotiseras och stöts av, efterlämnande ulcera som läker mycket långsamt.