Epidemiologi

Infektionen sprids vid direktkontakt mellan sjuka och friska djur men även genom infekterat material. Mekanisk överföring via insekter förekommer. Djur som genomgått infektion får livslång immunitet och blir inte bärare även om smittämnet kan finnas kvar länge i krustor i ullen.

Större utbrott med hög mortalitet hos unga djur ses då smittan introduceras i en mottaglig grupp. I enzootiska områden ses de flesta fallen hos unga djur och egentliga utbrott är där sällsynta.