Beredskap och bekämpning

Den troligaste spridningsvägen är via infekterade djur och djurprodukter. Det är därför nödvändigt att ha stränga restriktioner vid införsel av livdjur och animaliska produkter, som kött, ull och hudar, från smittade områden.

I Sverige skulle bekämpning ske med stamping out men i enzootiska områden är vaccination effektivt. Bekämpning försvåras i dessa områden ofta av nomadiserande djurhållning.