Provtagning och diagnostik

Eftersom diagnostiken fortlöpande utvecklas är det angeläget att SVA alltid kontaktas för att få aktuell information om provtagning och undersökningsmaterial.

Den histopatologiska bilden är vanligen typisk och möjliggör en preliminärdiagnos. I samma syfte kan elektronmikroskopering av vävnadsprover göras varvid typiska viruspartiklar kan påvisas. Virusodling eller påvisande av virusantigen görs från vesikelinnehåll och/eller vävnadsprover. Antikroppar kan detekteras inom en vecka efter hudförändringarnas uppträdande. Serologiska undersökningar används främst för besättningsundersökningar. Blodprov (parprov) för påvisande av antikroppar kan tas inom en vecka efter hudförändringarnas uppträdande.

Epizootihandboken (SJV) Kap 18 Provtagning, provtransport och epizootiutrustning