Provtagning och diagnostik

Virusantigen kan påvisas direkt i vävnad eller genom odling. Smittämnet förekommer vanligen i mjälte och lymfkörtlar. Det kan också påvisas i ögon- eller nosflöde samt i nekrotisk, epitelial vävnad. Tidigt i sjukdomen är det också möjligt att påvisa virus i blod. Serumneutralisationstest används vid serologisk diagnostik

Eftersom diagnostiken fortlöpande utvecklas är det angeläget att SVA alltid kontaktas för att få aktuell information om provtagning och undersökningsmaterial.

Epizootihandboken (SJV) Kap 18 Provtagning, provtransport och epizootiutrustning