Epidemiologi

Infekterade djur sprider virus via aerosoler och sekret under det akuta stadiet. Sjukdomen överförs främst genom direktkontakt mellan djur och sprids till nya områden genom förflyttning av infekterade djur. Djur som tillfrisknat blir inte kroniska bärare. Liksom vid boskapspest kan explosiva utbrott förekomma när peste des petits ruminants-virus introduceras i känsliga populationer, men i endemiska områden kan förekomsten begränsas till sporadiska utbrott och framförallt omfatta unga djur.

Utbrott av peste des petits ruminants sker helt oberoende av förekomst eller utbrott av boskapspest. Beroende på årstid och klimat kan en viss säsongsmässig variation ses.