Värddjur

Peste des petits ruminants uppträder hos både får och getter men sjukdomen ger de allvarligaste utbrotten hos get. Nordamerikansk vitsvanshjort är känslig för experimentell infektion. Gris kan utveckla en subklinisk infektion men de utsöndrar inte virus och är inte av epidemiologisk betydelse. Det är oklart i vilken utsträckning nötkreatur kan infekteras och huruvida kliniska symtom uppträder.