Etiologi

Peste des petits ruminants-virus hör, liksom rinderpestvirus,  valpsjukevirus, sälpestvirus och mässlingvirus, till genus Morbillivirus inom familjenParamyxoviridae. Peste des petits ruminants-virus har med stor sannolikhet utvecklats från rinderpestvirus men betraktas nu som ett distinkt eget virus. Peste des petits ruminants- och rinderpestvirus uppvisar korsimmunitet men virus kan lätt särskiljas genom serumneutralisationstest. Virus har kort överlevnad utanför värddjuret (någon dag). I kylda och frysta vävnader kan det dock överleva långa perioder. Virus är känsligt för pH-värden utanför intervallet 4–10.