Patogenes och patologi

Makroskopiska och histopatologiska förändringar vid peste des petits ruminants liknar mycket de förändringar som ses vid boskapspest. En skillnad är dock att vid peste des petits ruminants är förändringarna framträdande även i respirationsorganen. Vid histopatologisk undersökning är nekrotiserande bronkiolit jämte en bronkointerstitiell pneumoni med syncytialcellsbildning vanliga fynd. Cytoplasmatiska och intranukleära inklusioner kan påvisas bl.a. i syncytialcellerna. I digestionskanalen påvisas de gravaste förändringarna i mun, löpmage och grovtarm. Pneumoni är ett vanligt fynd.

Vid PPR är förändringar i respirationsorganen framträdande.
Bildkälla: FAO / P.L. Roeder