Folkhälsoaspekter

PPR-virus är nära släkt med mässlingvirus, men kan inte orsaka sjukdom hos människa.

I många utvecklingsländer utgör får och getter en oerhört viktig del av många fattiga människors uppehälle, utbrott får därför svåra effekter på inkomst och livsmedelsförsörjning.