Klinisk bild

INKUBATIONSTID: 3–10 dagar.
Kliniska symtom i form av feber, depression och matvägran liksom seröst nosflöde ses tidigt i sjukdomsförloppet. Flödet övergår i ett mycket rikligt mukopurulent flöde som leder till blockering av näsborrarna och andningssvårigheter. Nässlemhinnan kan nekrotiseras. Konjunktivit med ögonflöde förekommer. Lesioner i munnen uppträder 2–3 dagar efter att febern satt in. Små områden med nekroser uppträder, vanligen först i slemhinnan i underkäken men vid svårare fall sprider sig dessa snabbt till hela munhålan. Den nekrotiserade vävnaden stöts av och lämnar erosioner. Andedräkten är illaluktande.

De flesta djur utvecklar häftig diarré som snabbt leder till dehydrering. Sekundär bakteriell pneumoni är vanligt förekommande. Mortaliteten varierar men kan vara så hög som 90 %. För djur som överlever är konvalescenstiden lång. Hos get ses allvarligare symtom än hos får.

Ögon- och näsflöde
Bildkälla: FAO / P.L. Roede

Lesioner i munhålan
Efter några dagar med feber uppstår nekroser i underkäkens slemhinnor som kan spridas till hela munhålan. När nekroserna avstöts uppstår erosioner. Andedräkten blir illaluktande.
Bildkälla: FAO / P.L. Roeder