Beredskap och bekämpning

Det finns vacciner som kan användas i enzootiska områden. I Sverige skulle bekämpning ske med stamping out.

Efter framgångsrik bekämpning av boskapspest koordinerar FAO och OIE ett utrotningsprogram med målet att utrota PPR innan 2030. Läs mer om det pågående arbetet med att utrota PPR på OIEs  respektive FAOs informationsportal.