Värddjur

Tamgris är det hittills enda kända naturliga värddjuret. Man har dock påvisat seropositiva vildsvin i Tyskland och Frankrike. Det finns även någon enstaka rapport om infektion och spridning av PRRS-virus hos gräsand.