Folkhälsoaspekter

PRRS-virus kan inte orsaka sjukdom hos människa. Den viktigaste inverkan PRRS har på vårt samhälle är framför allt ekonomisk då PRRS orsakar betydande produktionsförluster.