Klinisk bild

INKUBATIONSTID: 2–7 dagar.
Inkubationstiden är vanligen 2–3 dagar, men ibland längre – ca 7 dagar. Vuxna svin får oftast milda symtom i form av nedsatt allmäntillstånd, eventuellt feber (< 40°C) och aptitnedsättning i några dagar. Suggor drabbas av reproduktionsproblem såsom omlöpningar, aborter – framförallt sent i dräktigheten, mumifierade foster, för tidig grisning (vanligen 107–113 dagar) och små kullar. Galtar kan ibland få förändringar i spermakvalitén. Eventuellt kan cyanotiska förändringar på öron, tryne och svans uppträda på drabbade djur. Andelen dödfödda och svagfödda smågrisar ökar, liksom smågrisdödligheten. Förutom nedsatt tillväxt, kan smågrisarna drabbas av ögonlocksödem, konjunktivit, ökad blödningstendens, diarré och meningit. Hos slaktsvin ses framförallt respiratoriska problem.

Mer högpatogena varianter av PRRS-virus finns beskrivna från Kina och Vietnam sedan 2006 och från Vitryssland 2010. Dessa ger liknande symtom som beskrivits ovan men i mer höggradig form och med högre dödlighet.

Djur som insjuknar tillfrisknar ofta inom 10 dagar. Ett utbrott varar vanligen ca 6–8 veckor, men produktionsnedgången kan kvarstå under mycket lång tid. Produktionsförlusten orsakas framförallt av ett ökat antal omlöp och mindre kullstorlekar.