Provtagning och diagnostik

Eftersom diagnostiken fortlöpande utvecklas är det angeläget att SVA alltid kontaktas för att få aktuell information om provtagning och undersökningsmaterial.

Påvisande av PRRS-virus görs bäst i tidigt stadium av infektion genom PCR, immunohistokemiska tekniker eller virusodling. Viruset kan påvisas i t.ex. blod (EDTA), tonsill, lymfknuta, lunga, mjälte och lungsköljprov. Om möjligt ska svagfödda smågrisar eller grisar med akuta symptom väljas ut för provtagning. Prover från kastade foster eller dödfödda smågrisar kan analyseras med PCR men de lämpar sig sämre för virusodling. Suggor som kastar en kull men inte visar symptom är vanligtvis icke-viremiska men kan ha höga antikroppstitrar. Påvisande av antikroppar med ELISA eller IFA ger indirekt bevis på PRRS infektion. Antikroppar kan påvisas i serum tidigast 10-14 dagar efter infektionstillfället och är vanligtvis påvisbara i minst 4 månader. 

Epizootihandboken (SJV) Kap 18 Provtagning, provtransport och epizootiutrustning