Provtagning och diagnostik

För säker diagnostik krävs virusisolering eller påvisande av virus eller virusantigen i vävnader. Provmaterial (organ som mjälte, lymfknutor eller tonsiller, sekret från ögon-, nos- eller munslemhinna och vita blodkroppar) tas företrädesvis från djur i febrilt stadium. Viruskoncentrationen är lägre hos djur i slutstadiet av sjukdomen.

I icke endemiska områden kan påvisande av neutraliserande antikroppar användas diagnostiskt. Antikroppar i blod kan påvisas 12-14 dagar efter insjuknadet.

”Peste des petits ruminants” är en boskapspestliknande sjukdom hos får och getter. Nötkreatur kan infekteras subkliniskt, vilket är av betydelse för diagnostiken av boskapspest då antikroppar mot dessa virus korsreagerar.

Eftersom diagnostiken fortlöpande utvecklas är det angeläget att SVA alltid kontaktas för att få aktuell information om provtagning och undersökningsmaterial.

Epizootihandboken (SJV) Kap 18 Provtagning, provtransport och epizootiutrustning