Värddjur

Boskapspest drabbar främst nötkreatur och bufflar, men virus infekterar även får, getter och vissa vilda idisslare. Sjukdomen anses även kunna drabba gris. Kaniner är mottagliga för experimentell infektion och dör av infektionen.