Beredskap och bekämpning

”If any virus disease of domestic animals can be eradicated, rinderpest ought to be first” (Gordon Scott, 1985). Ett framgångsrikt bekämpande av denna sjukdom var möjligt eftersom immuniteten efter genomgången infektion, liksom efter vaccination med levande attenuerat vaccin, är god, samtidigt som virus överlevnadsförmåga utanför kroppen är dålig.
I en samordnad kampanj mellan 1962 och 1976 vaccinerades 70 miljoner djur i 22 afrikanska länder. Sjukdomen var efter detta mycket starkt tillbakatryckt och endast i två områden kvarstod smitta. Då vaccinationskampanjen upphörde återtog dock boskapspest på några år sina förlorade domäner. Den senare, samlade utrotningskampanjen lyckats dock bättre. I bekämpningen av boskapspest ingick isolering och utslaktning av smittade djur, destruktion av kadaver, noggrann desinfektion, inrättande av fria zoner samt vaccinering.

FAO drev mellan 1994 och 2011 en världsomspännande kampanj med målet att utrota boskapspest. Detta uppfylldes den 28 juni 2011 då FAOs 192 medlemsländer skrev på en deklaration som bekräftade att sjukdomen nu var utrotad.