Differentialdiagnoser

Nötkreatur

Samtliga sjukdomar som förlöper med erosioner eller erosionsliknande skador är aktuella. Bland dessa kan nämnas

vesikulära sjukdomar som:

samt möjligen:

  • arsenikförgiftning

Får och get

Peste des petits ruminants” är en boskapspestliknande sjukdom hos får och getter. Sjukdomsbilden är likartad, med den skillnaden att erosioner kan ses även i respiratoriskt epitel. Nötkreatur kan infekteras subkliniskt, vilket är av betydelse för diagnostiken av boskapspest då antikroppar mot dessa virus korsreagerar.