Provtagning och diagnostik

Virusisolering kan göras från inre organ (lever, mjälte, lungor) och hjärna, samt från aborterade foster. Histologisk undersökning av framförallt lever, för att leta efter nekroser och inklusionskroppar. PCR kan användas vid behov av snabb diagnos. Komplementbindningstest för påvisande av antikroppar.

Eftersom diagnostiken fortlöpande utvecklas är det angeläget att SVA alltid kontaktas för att få aktuell information om provtagning och undersökningsmaterial.

Provtagning
Epizootihandboken (SJV) Kap 18 Provtagning, provtransport och epizootiutrustning