Beredskap och bekämpning

I länder där sjukdomen finns bekämpas den med vaccinationsprogram och insektsbekämpning. Ett levande, attenuerat vaccin finns för både djur och människor. Ibland räcker det dock att bara flytta djuren till ett bete på högre höjd för att undgå de myggor som bär på smittan. Insektsbekämpning har begränsad effekt.