Värddjur

Sjukdomen drabbar främst får, nötkreatur och getter, men även en del vilda gnagare och fåglar kan infekteras. Häst och gris infekteras inte. Man har hittat antikroppar mot Rift Valley fever-virus hos kameler och åsnor, men dessa blir inte kliniskt sjuka. Människor smittas ofta sekundärt vid utbrott och det är också en vanlig laboratoriesmitta.