Folkhälsoaspekter

Rift Valley fever är en zoonos som kan överföras till människa efter kontakt med smittade kadaver eller slaktkroppar, nosflöden, vaginalsekret efter aborter, blod och eventuellt efter konsumtion av opastöriserad mjölk och via myggbett.  Hos människa ses Rift Valley fever ofta som en yrkessjukdom hos personer som haft kontakt med infekterade kadaver och slaktkroppar. Infektion bland laboratoriearbetare är också vanligt förekommande.

Hos människa ses vanligen plötsligt insättande symtom i form av feber, smärta i extremiteter och leder. Sjukdomsförloppet är relativt kort (en vecka eller mindre), men komplikationer kan tillstöta i form av blödningar, hjärninflammation och leversvikt. Dödligheten är c:a 1%.
Någon specifik behandling finns inte. Terapin blir därför symtomatisk. Diagnosen misstänks utifrån klinisk bild och epidemiologiska data och fastställs genom påvisande av antikroppar mot virus i patientens blod. Det finns inga humana vacciner.

Läs mer om Rift valley fever hos människa

Folkhälsomyndigheten

Centers for disease control and prevention (CDC)