Klinisk bild

INKUBATIONSTID: 1–6 dagar.
Inkubationstiden hos får och nöt är 1–6 dagar. Sjukdomen är mest akut till sin karaktär hos får och orsakar också störst förluster på detta djurslag. De kliniska symtomen är liknande på både får, nöt och get, men oftast gravare på får än på nöt. Getter är generellt mer resistenta och får lindrigare symtom

En perakut form förekommer främst på nyfödda lamm, som dör utan föregående kliniska symtom. Även äldre lamm kan plötsligt kollapsa och dö inom 1–2 dygn. Vid denna typ av utbrott kan mortaliteten uppgå till 90 %. Denna mer akuta form av sjukdomen förekommer främst hos unga djur, medan äldre får lindrigare symtom.

Dräktiga idisslare aborterar vanligen vid infektion. De kan också få feber, diarré (ibland blodig), kräkningar, grönt purulent nosflöde och riklig salivation, men ibland är aborter det enda symtomet. Abortfrekvensen kan uppgå till 90–100 %, medan bland vuxna djur mortaliteten sällan överstiger 10 %. Hos människa ses influensaliknande symtom. Sjukdomsförloppet är ofta relativt kort (4-7 dagar) och mortaliteten är mycket låg (under 1 %). Komplikationer i form av retinaskador och meningoencefalit kan tillstöta.

Dräktiga idisslare aborterar vanligen vid infektion
Bildkälla: FAO / J.A.W. Coetzer