Epidemiologi

Känsligheten mellan olika individer inom en art kan variera stort. Yngre fiskar är känsligare än äldre som utvecklar en stigande resistens utom under lekperioderna. Klinisk IHN ses vid vattentemperaturer mellan 8 – 15oC. Överlevande fisk uppvisar en stark immunitet med cirkulerande antikroppar. Sjukdomen är vertikalt och horisontellt överförbar.