Förekomst

Sjukdomen finns i delar av Europa, Nordamerika, Iran, Korea och Japan. I länder som Frankrike, Belgien och Tyskland förekommer årliga utbrott av IHN och i t.ex. Italien förekommer sjukdomen endemiskt. Danmark, Finland, Norge, Island, Sverige, Irland och Storbritannien anses fria från sjukdomen. Under första halvan av 2007 rapporteras om utbrott från Slovenien.

http://www.fishpathogens.eu/ihnv/index.php

För detaljerad information om förekomst se OIE

Rapporterad förekomst juli-dec 2014 (OIE).

Infhematonekrosjanjun13