Värddjur

IHN drabbar framförallt juvenil regnbåge(Oncorhynchus mykiss), lax  (Salmo salar), och ett flertal av arter av Stilla havslax ((Oncorhynchus sp). Infektion  har även vid enstaka tillfällen påvisats i andra laxfiskar såsom öring (Salmo trutta), röding (S. fontinalis, S.alpinus) och harr (Thymallus thymallus), och även i icke laxfiskar som strömming/sill (Clupea pallasi), torsk (Gadus morhua), stör (Acipenser transmontanus) och gädda (Esox lucius).