Beredskap och bekämpning

Det finns ingen medicinsk behandling mot sjukdomen, inte heller något fungerande vaccin.
Vid misstanke på förekomst av sjukdomen ska länsveterinär eller Jordbruksverket omedelbart informeras.

Se Epizootihandboken (SJV) Del II kap 5 Bekämpningsplan Epizootiska fisksjukdomar