Klinisk bild

Fisken uppvisar beteendeförändringar i form av slöhet och onormalt simsätt (whirling, eller ”spiralsimning”). Mörkfärgning, exoftalmus och utspänd buk tillsammans med anemi, hud- och muskelblödningar (ofta bakom skallbasen och ovan sidolinjen) är de yttre förändringar som kan observeras.

Infektiös hematopoietisk nekros (IHN) ger inte sjukdom hos människa.