Historik och kuriosa

Brucellos har sannolikt funnits sedan man först domesticerade kor, får och getter och drack deras mjölk. Sjukdomen har fått sitt namn efter David Bruce, en brittisk militärläkare, som studerade en sjukdom kallad maltafeber eller medelhavsfeber. Han lyckades 1887 isolera bakterier från blodet hos sjuka soldater. 1904 påvisades antikroppar i getblod mot samma bakterie och senare även från getmjölk. Den danske veterinären Fredrik Bang isolerade en ny sorts bakterie1897 från placenta från en ko som aborterat, och 1914 påvisade Traum ytterligare en annan liknande bakterie från ett kastat grisfoster. Sambandet mellan dessa olika infektioner klarlades av Alice Evans 1918 då hon kunde visa att de isolerade stammarna var likartade och borde tillhöra samma genus.

Lite kuriosa
Eventuellt drabbades Florence Nightingale av brucellos under Krimkriget.

När den katalanske mästerarkitekten Antoni Gaudi 1911 höll på att duka under i Maltafeber, beslöt han att ägna sina återstående krafter åt Den heliga familjens kyrka (La Sagrada Familia) i Barcelona.

1954 tog USA fram ett biologiskt stridsmedel baserat på B. suis (Agent US).

I folkmedicinen har man använt gråfibblans (Hieracium pilosella) mjölksaft för att bota Maltafeber.

Se Nordisk familjebok från 1912