Beredskap och bekämpning

I Sverige har vi kontroll vid import av djur. Vi har pastöriseringstvång av mjölk. Vidare lyder brucellos under epizootilagen och smittskyddslagen och är därmed anmälningspliktig på djur och människa.

Om brucellos skulle påvisas i Sverige skulle sannolikt stamping out tillämpas med påföljande destruering av kadavren. Brucellos hos livsmedelsproducerande djur bekämpas med stöd av epizootilagen. 

Jordbruksverkets sida om sjukdomar och smittskydd