Värddjur

Som nämnts i inledningen har de olika arterna inom genus Brucella olika huvudvärdar. Infektionen sprids i första hand inom detta/dessa djurslag men kan även spridas till en lång rad andra djur inklusive människa (Se tabell).

Exempel på värddjur för respektive Brucella-species.

Brucella-species Huvudsakliga värddjur Exempel på andra värddjur
B. abortus Nöt, bovidae Häst, kamel, får, hjort, hund,
    människa
B. melitensis Får, get, buffel, impala Nöt, gris, hare, kamel,
    människa
B. suis Gris, hare Nöt, hund, råtta, människa
B. suis biotyp 4   Ren, människa
B. ovis Får Get, nöt
B. canis Hund människa
B. neotomae Neotoma lepida, eng. ”desert wood rat”  
B. ceti tumlare, delfin, val människa
B. pinnipedali säl människa
B. inopinata okänt människa