Populärvetenskaplig sammanfattning

horse

Brucellos orsakas av brucellabakterier. Brucellos är en bakteriesjukdom som kan smitta ett flertal olika djurarter, även människa. Brucellos är vanligt i stora delar av världen, främst i U-länder. I länderna kring Medelhavet har man problem med brucellos, främst hos får och get. I Sverige utrotades sjukdomen i djurpopulationen på 1950-talet men under 2013 konstaterades Brucella canis hos några hundar i Sverige. Hos idisslare och hund ses kastningar i sent dräktighetsstadium hos hondjur, ofta med kvarbliven efterbörd, samt testikelinfektioner hos handjur. Häst kan få bölder och ledinfektioner. Hos gris ses både kastningar, omlöp och hög smågrisdödlighet samt hälta och bakdelsförlamningar. Djur får inte feber av brucellos. Information om Brucellos på människa finns hos Folkhälsomyndigheten.

Brucellos orsakas av brucellabakterier. Det finns flera arter och alla kan orsaka allvarlig sjukdom hos människa. Brucella abortus infekterar främst nötkreatur, men även andra idisslare, häst och hund. Brucella melitensis infekterar främst får och get, men även andra idisslare, gris och hund. Brucella suis infekterar främst gris, men även idisslare och hund. Brucella ovis infekterar främst får, men även andra idisslare. Brucella canis infekterar främst hund. Brucellabakterierna kan infektera via småsår, slemhinnor, inandning eller intag via munnen. Sperma, kastade foster, efterbörd, flytningar och mjölk från infekterade djur innehåller mycket bakterier. Opastöriserad mjölk är en riskprodukt i områden där brucellos förekommer hos idisslare. Misstanke om brucellos måste konfirmeras med laboratoriediagnostik. Bakterien kan isoleras genom odling. Utstryk från provmaterial kan undersökas mikroskopiskt för att hitta bakterien. Man kan också söka antikroppar i blodet. Eftersom diagnostiken fortlöpande utvecklas är det angeläget att SVA alltid kontaktas för att man ska få aktuell information om provtagning och undersökningsmaterial.

Brucellos hos livsmedelsproducerande djur lyder under epizootilagen. Dock bör Jordbruksverket kontaktas om man misstänker brucellos hos andra djur, så att de kan välja om åtgärder ska vidtas, eller om diagnostiken ska bekostas av allmänna medel. Om man misstänker att ett djur drabbats av sjukdomen måste man genast tillkalla veterinär. Tills dess att en veterinär tar sig an fallet måste man själv göra allt man kan för att förhindra smittspridning. Detta innebär att hålla det misstänkta djuret isolerat från andra djur (ta in det om det är ute på bete). Även kastade foster, fosterhinnor och annat material som kan innehålla smittämne skall hanteras så att varken djur eller människor smittas (lägg i sopsäck eller lämna på plats där vilda djur inte kommer åt det). Man får absolut inte förflytta djur som kan ha smittats till något annat djurstall. Människor som misstänks ha smittats av brucellos bör kontakta läkare.  I veterinära författningshandboken kan du läsa mer om den lagstiftning som gäller vid epizootisjukdomar.