Epidemiologi

Brucella abortus

B. abortus finns i mycket stort antal i fostervatten, fosterhinnor och i foster från kor som kastat men även i mjölk, urin och faeces. Individer kan infekteras genom intag av kontaminerat foder, vatten eller mjölk, eller genom penetration av hud (även intakt hud) och konjunktiva. Infekterade tjurar utsöndrar bakterier med sperma och kan därigenom smitta kor vid betäckning. Transplacentär överföring med kongenital infektion som följd förekommer.

Brucella suis

Smittan kan komma in i en besättning vid inköp av infekterade djur och sperma, men även via vilda djur som råttor och harar, eller via t.ex. infekterade redskap. Infektionen sprids sedan i första hand genom betäckning.

Brucella ovis

Spridningsvägarna för B. ovis är inte helt klarlagda men vanligtvis överförs smitta mellan baggar via tackorna vid betäckning.

Brucella canis

Infektion med B. canis sker oftast genom kontakt med aborterat foster, fosterhinnor eller flytningar hos infekterade tikar. Hanhundar utsöndrar bakterier i sperman och infektionen kan härigenom överföras även vid parning.