Populärvetenskaplig sammanfattning

Epizootisk hemorragisk sjukdom orsakas av ett virus sprids med blodsugande svidknott som kan infektera både vilda och tama idisslare. Alla djur som smittas blir inte sjuka och sjukdomen ger olika symptom beroende på vilken art som drabbas. Kraftigast sjukdom ses hos hjortdjur och nötkreatur som även kan dö av sjukdomen. Vanliga symptom på epizootisk hemorragisk sjukdom är feber, sväljsvårigheter och ovilja att äta samt rodnader och sår på läpparna, mulen, i munslemhinnan och i huden på juvret. Djuren kan också drabbas av svullen tunga, minskad mjölkproduktion, ögon- och nosflöde samt symptom från luftvägarna. Epizootisk hemorragisk sjukdom virus är nära släkt med blåtungeviruset och symptomen på sjukdomarna är mycket lika varandra.

Sjukdomen har länge cirkulerat i stora delar av värden men upptäcktes först hösten 2022 i Europa, i Italien. Sedan dess har viruset spridit sig och i dagsläget förekommer epizootisk hemorragisk sjukdom i Italien, Spanien, Portugal och Frankrike. Viruset som orsakar epizootisk hemorragisk sjukdom smittar inte mellan djur utan bara via blodsugande svidknott (Culicoides spp.) men eftersom smittade djur har viruset i sitt blod kan det också överföras med hjälp av människor om samma kanyl används till flera olika djur.

De svidknott som sprider viruset finns i Sverige men det är ännu oklart om de kan sprida smittan vidare under svenska förhållanden. Nya djur kan endast infekteras och insjukna då vektorn är aktiv, dvs. under sommarhalvåret. Svidknotten kan inte flyga långt på egen hand, men de kan färdas mycket långa sträckor med vinden. På detta sätt kan sjukdomen spridas från ett område till ett annat. Ett annat sätt att sprida sjukdomen är att infekterade djur flyttas när de befinner sig i en fas av sjukdomen då de har virus i blodet. Om sådana djur flyttas till en plats där det finns svidknott som kan sprida smittan vidare kan sjukdomen etableras i ett nytt område. För virusisolering eller påvisande av virusgenom med PCR-teknik tas blodprov från sjuka djur. I senare stadium av sjukdomen kan antikroppar påvisas i serum.