Epidemiologi

Epizootisk hemoragisk sjukdom sprids med blodsugande svidknott (Culicoides spp.) och kan infektera både vilda och tama idisslare. Eftersom sjukdomen inte smittar direkt mellan två individer sprids viruset under den del av året då vektorn är aktiv. Viruset kan tas till nya områden genom transport av infekterade djur, om kanyler delas mellan djur och sannolikt även genom att vinden för med sig vektorn.