Folkhälsoaspekter

Epizootisk hemorragisk sjukdom är inte någon zoonos, det finns alltså inga indikationer på att sjukdomen skulle kunna drabba människa.