Värddjur

Epizootisk hemorragisk sjukdom förekommer hos vilda och tama idisslare.