Provtagning och diagnostik 

Eftersom diagnostiken utvecklas fortlöpande är det angeläget att SVA alltid kontaktas inför provtagning.

Diagnosen epizootisk hemorragisk sjukdom bekräftas i det akuta skedet genom att viruset detekteras i blodet med hjälp av PCR eller ELISA. Antikroppar kan vanligen detekteras 1–2 veckor efter infektionens början.

Epizootihandboken (SJV) Kap18 Provtagning, provtransport och epizootiutrustning