Värddjur

Klassisk scrapie förekommer hos får och get. Transmissibel encefalopati hos farmad mink tros kunna orsakas av utfodring med slaktavfall från får innehållande scrapie-agens. Experimentellt kan sjukdomen överföras till bl.a. mus, råtta, hamster, mink samt flera arter av primater. Det finns dock inga indikationer att scrapie skulle kunna överföras till människa. Atypisk scrapie har konstaterats hos får och get och har experimentellt kunnat överföras till möss, får och getter.