Folkhälsoaspekter

Det finns inga indikationer på att scrapie skulle kunna överföras till människa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.